muhabbetim.com
DOLAR
2,22 / -0,06
EURO
2,75 / -1,35
ALTIN
86,0 / % 0,95
BİST100
83.282 / 0,93
Parçalı Bulutlu
İstanbul: Parçalı Bulutlu
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2013 Zabıt Katipliği Sınavı-Başvuruları-Alım Şartları

2013 Zabıt Katipliği Sınavı-Başvuruları-Alım Şartları
Eklenme : 26 Ekim 2012 0:47    Güncelleme : 25 Eylül 2014 0:23    Okunma : 68454

a aa

headsfdline2013-2014 Zabıt Katipliği Sınavı,  2013 2014 Katiplik Sınavı Ne Zaman Yapılacak, Zabıt Katipliği Alım Şartları Nelerdir, Zabıt Katipliği sınavı başvuruları  Hangi Tarihte, 2013 2014 Zabıt Katipliği Alımları Nezaman Yapılacak, 2013 2014  Katiplik Sınavı Tarihi,2013 2014 Katiplik Sınavı Hangi Tarihte, Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Klavye Sınavı

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli 16 Zabıt Katibi kadrosuna personel alınacaktır,

Başvurular, 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup, 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI / ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
b-) 31/12/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak
b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak
c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak
ç-) Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.

a-)Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu)
c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren bilgisayar çıktısı)
d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.

BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.
b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr/ temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak (fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.) yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı; Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)On parmak klavye kullanımı-hızlı yazma konusu için  ve  Klavye sınavı örnek metinleri için tıklayınız..
b-) Sözlü sınavı; Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.  Sözlü sınavı ve mülakat soruları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..
c-) Nihai başarı listesi; Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ç-) Atanma; 1 Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili
alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.
2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X)
koymak suretiyle doldurulacaktır.
3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
4-) Adaylar Başvuru Formunda belirtilen klavye türünden uygulama sınavına alınacak olup sonradan klavye türünün değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 
SENDE YORUM YAP !
Bu Habere 56 Yorum Yapılmıştır.
 • Adana-Gizem diyor ki ;
  04 Aralık 2012 14:06

  Bu zabıt katipliği sınavları kaç aya bir oluyor yani bu aralık ayındaki çok az alıyomuş diye duydum. En yakın birdaha ki sınavı ne zaman lütfen cevap 2013 teki mesela ?

 • mehmet diyor ki ;
  04 Aralık 2012 16:20

  bişey sormak istiyorum ben düz lise mezunuyum benim basvurma imkanım var mı? lutfen cevap bekliyorum

 • Öztürk diyor ki ;
  05 Aralık 2012 12:10

  özel şartlar içerisinde yeralan, kurslardan alınmış bir bilgisayar sertifikasına sahip değilim ancak Anadolu Üniversitesinin elektronik eğitim veren Bilgi Yönetimi bölümünden diplomam var.Bu diploma ile başvuruda bulunma şansım var mıdır acaba?

  Süre kısıtlı olduğu için acil cevap verebilen biri olursa sevinirim.

 • hakan diyor ki ;
  07 Aralık 2012 15:13

  düz lise de geçebiliyor

 • hatice diyor ki ;
  08 Aralık 2012 12:25

  düz liseym şartlarda yazmamış gırebılrmıyım sınava acl cvp :(

 • sinem diyor ki ;
  09 Aralık 2012 0:25

  merhaba arkadaslar bilen varmı acaba ben yarımdönem okulumu uzattım önlisans olarak gırdım kpss sınavına şimdi dıplomam yok okuldan ögrencı belgesı alıp basvursam kabul oluyor mu acaba

 • nazlı diyor ki ;
  09 Aralık 2012 21:13

  selam ben önlisans mezunuyum. üni. de pc dersi almıştım. acaba bu sınav a girme hakkım var mı? bilgisi olan varsa cevap verirse cok sevinirim .

 • nazlı diyor ki ;
  09 Aralık 2012 21:14

  bilgisayar sertifikam yok oyüzden sormuştum üsteki soruyu :)

 • sema diyor ki ;
  10 Aralık 2012 20:08

  basvuru formunda aday no isteniyor onu nerden öğrenebiliriz???

 • bilgisayar sertifikasını nrden alacaz.. diyor ki ;
  10 Aralık 2012 22:58

  bilgisayar sertifikasını nasıl alacam…yardımcı olur musunuz…

  • Elis diyor ki ;
   10 Aralık 2012 23:12

   Meb onaylı Bilgisayar Sertifikası alabilmek için bulunduğunuz şehirdeki en yakın bilgisayar kursuna müracaat etmeniz yeterlidir. Bilgisayar kursu sonucunda yine MEB tarafından yapılacak olan bilgisayar işletmenliği sertifika sınavını geçen herkes bilgisayar sertifikası almaya hak kazanıyor.

   Son başvurunun 14 aralık olduğuna bakarsak biraz geç mi kalmışsız ?

 • faruk diyor ki ;
  11 Aralık 2012 14:16

  Nasıl ya bu Adalet bakanlığı için olan genel alım mı? Ya da sadece Danıştay için alınacak 16 memur için verilen ilan mı?

 • isa diyor ki ;
  11 Aralık 2012 15:53

  benim sertifikam var ama 2010 yılında verildi bi sorun olurmu ??

 • neslihan diyor ki ;
  11 Aralık 2012 16:32

  Adalet bakanlığı için olan genel alım mı bu ben anlamadım?

 • Elis diyor ki ;
  12 Aralık 2012 10:55

  Danıştay başkanlığının ilanıdır. Konu güncellenmiştir.

 • funda diyor ki ;
  12 Aralık 2012 12:02

  ya ben sımdı anlamadım ben lıse mezunuyum bu yıl son senem bu yıl katıplık sınavı olacakmı gectımı yoksa??

 • sevcan diyor ki ;
  13 Aralık 2012 0:21

  duz liseden mezun olanlarda evet basvurabilir ayrica universiteden aldiginiz bilgisayar sertifikanizla da gecerli olacaktir basvurulmasi icin meb olayli sertifika yeterlidir

 • nuket diyor ki ;
  13 Aralık 2012 18:17

  slm ben dıs tıcaret onlısans mevzunuyum ve bılgısayar dersıde aldım basvurabılır mıyım

 • ebruli diyor ki ;
  15 Aralık 2012 2:25

  adana gizem en yakındaki sınav son yıllara bakıldığında genelde şubatta oluyo oda adliyelere şmdikiler danıştaya zaten aralık sonunda ilan verilebilir son iki yılda girdiğim için o şekilde olmuştu tabi bu yıl da aynısı olur mu bilemem kısmet başarılar..

 • 7u67 diyor ki ;
  16 Aralık 2012 22:17

  bu başvurular ne zaman başlıyor

 • Koşmuş diyor ki ;
  16 Aralık 2012 22:49

  Zabıt katipliği başvurusu için geç mi kaldık

  • Elis diyor ki ;
   16 Aralık 2012 22:52

   Yazıda belirtildiği gibi: Başvurular, 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup, 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir

 • batuhan diyor ki ;
  19 Aralık 2012 21:24

  meraba beyler ben bu sınav basvursunu kacırdım baska sınavlar oluyormu acaba yardımcı olursanız sevinirim

 • Elis diyor ki ;
  19 Aralık 2012 21:53

  batuhan sınav mı dedin :) 1.si http://www.muhabbetim.com/yasam/2013-hsbc-personel-memur-alimi-is-basvurususinavibasvuru-sartlari.html

 • aymirgen diyor ki ;
  20 Aralık 2012 14:41

  peki açıktan katip alımlarında 2013 kpss A grubu puanı kullanıla bilirmi?

 • murat diyor ki ;
  21 Aralık 2012 15:23

  arkadaşlar bu sınavda kaç kişi alınacak yazılmamış

  • Elis diyor ki ;
   21 Aralık 2012 16:35

   Dün itibariyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek twitter adresinden “Yargının hızlandırılması sürecine desteğimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı’na 1.700 zabıt katibi, 200 mübaşir alımına ilişkin onayı imzaladım. ” şeklinde açıklama yaptı.
   Bilginize;)

 • aişe diyor ki ;
  24 Aralık 2012 15:01

  seneye 2013 kpss puanıyla zabıt katipliğne başvuru yapabiliyor muyuz,lütfen bilgisi olan yazsın

 • semra diyor ki ;
  24 Aralık 2012 17:33

  acaba zabıt katibi olmada ygs sınavına girmemiz gerekiyor mu? ayrıca sözlü mülakatlarda iyi değil ama interstono türkiye de derecesi olan biri hemen zabıt katipliğine alınma ihtimali var mı ?

  • Elis diyor ki ;
   26 Aralık 2012 1:45

   Merhaba semra..
   Katiplik için Ygs sınavı gerekmiyor. Kpss sınavına girmeniz, 70 yada üzeri bir puan almanız gerekiyor.

 • Elif diyor ki ;
  25 Aralık 2012 15:34

  Arkadaslar klavye sınavı için on Q veya F farkediyormu?

 • KarayeL diyor ki ;
  26 Aralık 2012 2:15

  Elif q veya f fark etmez hangisinden istiyorsan ondan girebilirsin

 • hasan diyor ki ;
  26 Aralık 2012 15:16

  arkdaslar bu sınavı kacırdım bu sınav 2013 yılnda kac defa oluyor haberınız varmııı??

1 2