muhabbetim.com

Ulu Önder Atatürk’ün Vatanseverlik Anıları

Ulu Önder Atatürk’ün Vatanseverlik Anıları
Eklenme : 27 Şubat 2013 23:19    Güncelleme : 27 Şubat 2013 23:19    Okunma : 29

Atatürk Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları

Atatürkün Kişisel Özellikleriyle İlgili Vatanseverlik Anıları

(F Rıfkı Atayvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ‘Çankaya’virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1968virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları s 299)

Sakarya muharebeleri sırasında düşman hatlarımızda tehlikeli bir gedik açmışvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları genişletiyordu Bu gedik hemen kapatılmalıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları düşman süngü hücumu ile geri çevrilmeli idi İhtiyat kuvvetlerinin hemen oraya gönderilmesini istedi İhtiyat kuvvetimiz kalmadığı cevabını verdiler Yalnızvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik AnılarıGiresunlu Osman Ağanın çetesi vardı Onların da süngüleri yoktu Mustafa Kemal Paşa :
“Süngüleri yoksa bellerinde bıçakları vardırvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları düşman üzerine atılacaklarvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları onu eski yerine kovacaklardır!” diye haykırdı! Bu kahraman çocuklar eğri bıçakları ile Yunanlıları eski yerlerine kadar sürmüşlerdir

1 6 “O halde düşmanı 20 km içinde tepeleyin!”

(F Rıfkı Atayvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ‘Çankaya’virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1968virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları s308)

Büyük Taarruz öncesi Afyon’un Çay ilçesinde Kolordu ve Ordu Komutanları toplanmışvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşanın ( Çakmak ) saldırı plânını dinliyorlardı İsmet Paşa saldırı plânına karşı olduğunu beyan etti Atatürk’ ün Harp Okulu’ndan tabiye hocasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları çok sevdiğivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları takdir ettiği ve kendisine “Hocam” diye hitap ettiği Yakup Şevki Paşavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyledi Mustafa Kemal:
- Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Hocam ?
- Evet!
- O halde kesin sonucu bununla almak zorundayız! Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşada bizim geri teşkilâtının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyleyince ;
- Bizim geri teşkilâtımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
- Hayır Paşam !
- O halde düşmanı yirmi kilometre içinde tepelemek zorundayız!

İkinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa isevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları cepheye henüz yeni geldiğindenvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bir fikri olmadığı cevabını verir Bu aradavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları belki ikisi arasında bir tertip eseri olarakvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Fevzi Paşa ” Madem kivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Ordunun bana güveni yokvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ben çekiliyorum !” diye istifasını verir Mustafa Kemal devirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Genel Kurmay Başkanı çekildiğine göre kendisinin de Baş Komutanlık görevinde kalamayacağını belirtir Telaşa düşen İsmet Paşa şöyle der ; “Efendim bize fikrimizi sordunuzvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları söyledik Yoksavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları hepinizin emrinizdeyizvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ne yolda isterseniz öyle hareket ederiz ! ” Taarruz sürpriz bir şekilde kuzeyden değilvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları güneydenvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anılarıdağlık bölge üzerinden yapılır ve sonuç kesin zaferdir

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK’ÜN SİYASİ DEHASININ ESERİDİR!

Altı yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğunun enkazındanvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları yepyeni bir devletvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu Birinci Dünya Harbi başında 1914virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları yılında Osmanlı hükümranlığında bulunan topraklar 17 milyon kilometrekare idi ve 22 milyon nüfus yaşıyordu Orduları her cephede yenik düşmüş Osmanlı Hükümeti’ne 1918 yılında imzalattırılan Sevr Muahedesine görevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları topraklar Ankara ve çevresindeki 100 bin kilometrekarelik bir yöreyevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları nüfus ise 1 milyon kişiye düşüyordu Atatürk’ün dahice yürüttüğü Kurtuluş Mücadelesi’nin ve O’nun siyasi dehasının eseri olarakvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Sevr altüst oluyorvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1923′de Lozan Antlaşması ile yaklaşık 770 bin kilometrekarelik bir arazidevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 10 milyon nüfusun yaşadığı yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve tüm dünya ülkeleri içinde şerefli ve saygınlıklı yerini alıyordu

3 ATATÜRK EVRENSEL BARIŞI SEVEN BİR LİDERDİ!

31 İngiltere Başbakanı Loyd George’un sözleri

(Niyazi Ahmet Banarhvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ‘Fıkra ve Nüktelerle Atatürk’ 1954virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları s 93)

Çeşitli yazarlarvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları O’nun dönemini yaşamış siyasi ve askeri yetkililervirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları tarihçiler ve Türkologlar tarafından ulusal ve uluslararası ortamda Atatürk hakkında yazılan araştırmavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları hatıra ve biyografiler 2400 cildi aşan dev bir kitaplık oluşturur Atatürk’ü dost olduğu kadar düşman ülkelerin liderleri de övgü ile andılarvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları O’nun örnek devlet adamlığım veciz bir şekilde dile getirdiler İşte birkaç örnek;

Türk orduları İzmir’e girer girmezvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1922 yılının Ekim ayında İngiliz parlamentosu fevkalade bir toplantı yaptı Lordlar kamarası üyeleri yerlerini aldılar Büyükelçiler de bu tarihi oturuma iştirak ettiler İlk defa kürsüye İşçi Partisi lideri McDonald çıkarak ;- ” Hükümetten şunu sormak istiyorum Hükümet Anadolu’yu galip devletler arasında paylaşmak maksadıyla Hazineden on binlerce altın aldı İstanbul ve Boğazlar Büyük Britanya’nın olacakvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları İzmir Yunanlılara virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Antalya ve Konya İtalyanlaravirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Adana ve havalisi Fransızlara verilecekvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Doğuda bir Kürdistan ve müstakil bir Ermenistan kurulacaktı Ne yazık kivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bunların hiç birisi olmadıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bu taksim projesini Mustafa Kemal’in süngüleri alt üst eti Bu hususta Hükümetten izahat istiyoruz” dedi O zaman Başvekil bulunan Loyd George ağırvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ağır kürsüye gelerek: “İnsanlık tarihi bir kaç asırda ancak bir dahi yetiştirebiliyor Şu talihsizliğimize bakınız kivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları beklenilen O dahivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bugün Türkiye’ de doğmuşturvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anılarıelden ne gelebilirdi?” diyerek kürsüden indi Bu cevaba bütün İngiliz Milleti baş eğmek zorunda kaldı Bundan sonra Loyd George Başvekillikten istifasını verdi

32 Diğer devlet adamlarının sözleri

“Sizlere şunu söyleyeyim kivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ben Atatürk’e sekreter olmak isterdim Sebebi devirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları O’nun her akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek dileğinde oluşumdur”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1933
Edward Herriotvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Fransa Başbakanı

“Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı’na ;
“Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla bölgedeki istikrarsız durum sona ermiştir Teokratik bir rejimle yaşayanvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları din ve hukuk kavramlarının birbirine karıştığıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları çökme sürecindeki bir İmparatorluğun yerinivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları güç ve hayat doluvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları modern ve milli bir devlet almıştır Barış dünyasına bu değerli katkıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa sayesinde yapılabilmiştir Bu nedenlevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik AnılarıYunanistan Hükümeti Başbakanı sıfatıylavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Mustafa Kemal Paşanın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını takdim etmekten şeref duymaktayım” 1211934
Venizelosvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Yunanistan Başbakanı

“Sovyet Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanı Litvinofvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Avrupa’da değilvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Boğazların gerisindevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Ankara’da yaşadığınıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi” virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1937 Franklin D Rooseveltvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ABD Başkanı

“Savaşta Avrupa’ yı kurtaranvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları savaştan sonra da milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümüvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları yalnız yurdu değilvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Avrupa için de büyük kayıptır”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1938
Winston Churchilvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları İngiltere Başbakanı

Atatürk 1938 başlarında manevi kızı Ülkü ile Florya’daki bir yaz günü yaşantısını 20 dakikalık kısa metrajlı bir film olarak F D Roosevelt’e gönderdi ve O’nu Türkiye’ye davet etti Aralarında bir süre sonra hediyeler teati edildi Atatürk ona bir pul koleksiyonu virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ABD Başkanı da Atatürk’e o zaman için çok orijinal olan bir müzik dolabı ( Şişli Atatürk Müzesi’nde en üst katta sergilenmektedir) gönderdi Atatürk’ün vefatı üzerinevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ABD Başkanı gönderdiği mesajda özetle şunları yazdı;
“Üzüntüm iki katlıdır Birincisivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları güvenilir bir dostumuzu ve çağın en büyük devlet adamını kaybettiğimiz içinvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ikincisi ise böyle bir devlet adamıyla şahsen tanışma fırsatını ebediyen kaçırdığım için”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1938
Franklin D Rooseveltvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları ABD Başkanı

“Tarih çok büyük adamlar gördü İskender’lerivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Napolyon’larıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Washington’ları gördü Ancakvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anılarıyirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürkvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bu Türk oğlu Türk kırdı”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1938 L’illustration Dergisivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik AnılarıParis

“Atatürkvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları tarihte görülmüş olan büyük adamların hiç birine benzemez Çünküvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları O’nun yaptıkları Adem oğullarının yapabilecekleri şeylerden değildir O büsbütün başka bir insandı” 1938
El Mısri Gazetesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Kahire

“Atatürkvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları geride Türkiye’ yi etrafında hiç bir düşman devlet kalmaksızın bırakmıştır Buvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anılarızamanımızda hiç bir liderin başaramadığı bir şeydir” 1938
Völkischer Beobachter Gazetesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Almanya

“Bu müstesna adamın benzerinin bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz O’nun gerçek büyüklüğünü zaman gösterecektir” 1938
Deutsche Allgemeine Zeitung Gazetesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Almanya

“Türkler Mustafa Kemal’e yanlışsız ve eksiksiz bir demokrasinin temellerini atığı için minnettardır”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1944
Kont Sforzavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları İtalya Dışişleri Bakanı

“Atatürk asrımızın dâhi bir devlet adamıdır”virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1950
Albert Einstein

(İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı Prof Dr Münir Ülgür’ün anlattığına görevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları1950 yılında USA’ da Albert Einstein’ ı evinde ziyaret ederler Onları kapıda karşılayan A Einsteinvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik AnılarıTürkiye Delegasyonu’na özel bir ilgi gösterir ve ilk iş olarak yukarıdaki sözlerle Atatürk hayranlığını belirtir)

“Atatürkvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları gençlik günlerinde benim kahramanımdı Ovirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları çağın yapıcılarından biridir O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum” virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1963
Pandit Nehruvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Hindistan Başbakanı

ATATÜRK ‘DAHİYANE’ BÎR DEVRİMCİ İDİ!

Atatürkvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları 1923 ilâ 1928 yılları arasındavirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları beş sene bir ay gibi kısa bir süreyevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Batının yüz yıl süren Rönesans’ını sığdırdı ve dev bir çağdaşlaşma hareketi yarattı Reformlarının başlıcaları şunlardır;

4 l Milliyetçilik duygusundan doğan reformlar

Milli Egemenliğin ve tam bağımsızlığın sağlanmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Hilâfetin ve Saltanatın kaldırılmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Milli Ekonomi’ nin kurulmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Türk tarihininvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları Orta Asya’daki yataklarına kadar genişletilmesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Ulusal dil ve ulusal tarih eylemlerivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Ümmet felsefesi yerinevirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları millet felsefesinin Türk Milliyetçiliği için esas alınması

42 Çağdaşlaşma ülküsünden doğan reformlar

Lâikliğe ait bütün reformlarvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Din ile devlet işlerinin ayrılmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Şeyhülislâmlık kuruluşunun kaldırılmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Medreselerin ve Şer’i mahkemelerin kapatılmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Eğitim birliğinin kurulmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Medeni hukukun kabulüvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Kaçvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları göç ve çok kadınla evliliğin yasaklanmasıvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Fesin yasaklanması ve şapka giyilmesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Lâtin harflerinin kabulüvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Batı takviminin virgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları saatinin ve pazar tatilinin yerleştirilmesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları
Batı musikisivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları resimvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları heykelvirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları tiyatrovirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları bale ve tüm güzel sanatların geliştirilmesivirgul Ulu Önder Atatürkün Vatanseverlik Anıları

Kaynak:MaxihayatBu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !