muhabbetim.com
DOLAR
2,21 / -0,25
EURO
2,75 / -1,15
ALTIN
85,9 / % 0,90
BİST100
83.282 / 0,93
Parçalı Bulutlu
İstanbul: Parçalı Bulutlu
  • NAMAZ
    VAKİTLERİ
  • HAVA DURUMU
  • ÜYELİK GİRİŞİ

2 Ocak 2014 Rebiülevvel Ayı Faziletleri İbadet-Dua ve Namazları

2 Ocak 2014 Rebiülevvel Ayı Faziletleri İbadet-Dua ve Namazları
Eklenme : 02 Ocak 2014 14:15    Güncelleme : 02 Ocak 2014 15:05    Okunma : 629

2013 Safer ayı ne zaman bitiyor – sonra hangi ay var, 2014 Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor – bitiyor.. Rebiülevvel 1. ve 12.gece dua ve namazları..Rebiülevvel ayı faziletleri duaları namazları tebihleri hangi ibadetler yapılır, 12-13 Ocak 2014 Mevlid Kandili miladi takvime göre ne zaman .. Mevlid kandili Tarihi 2014, Mevlid Kandili faziletleri ibadetleri namazı ve duaları, Mevlid Kandili ne demektir, Rebiülevvelden sonraki ay hangisi, 2014 dini günve geceler miladi takvime göre ne zaman ..

2013 yılında Safer ayı 1 Ocak 2014 çarşamba günü bitiyor ve 2 Ocak 2013 perşembe Rebiülevvel ayı başlıyor.

Rebiülevvel ayının bitişi 31 Ocak 2014 cuma günü; 1 şubat 2014 cumartesi ise Rebiülahir ayı başlıyor.

  • REBİÜLEVVEL AYI

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.

Bu ay, adını, Arapça “bahar” demek olan “rebi” kelimesinden almıştır. Araplar “Rebiu’ş-Şuhür” ve “Rebiul-Ezmine” şeklinde iki baharlı bir zaman anlayışına sahiptiler. Rebiu’ş-Şuhür, Safer ayını takip eden iki aydır. Rebiul-Ezmine ise, bahar ve güz mevsimlerini ifade etmektedir. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel, meyvelerin olgunlaştığı zamana da Rebiu’s-Sani denilmekteydi.
Araplar, ilk başlangıçta seneyi dört mevsime ayırmış, ilk mevsimi Sayf (yaz) kabul etmişler ve ilk bahara tekabül eden dördüncü mevsime de Rebi’ demişlerdi. Ancak, kamerî aylar, senede güneş takvimine on küsûr günlük bir fark yaptıkları için bu aylar, bazan yaza bazan da kışa denk gelerek seneyi otuz üç yıl gibi bir zaman zarfında deveran etmektedirler. Rebiul-Ahir ayı, eski belgelerde “R” şeklinde kısaltılarak gösterilmektedir.

Mevlid-Kandili

  • REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETLERİ

Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerindendir. Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre, Resulullah (s.a.s), bu ayın on ikinci gününde doğmuştur. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bunun için bu gün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Bundan dolayı, Resulullah (s.a.s) için yazılan mevlidler ve diğer eserlerde Rebiulevvel ayının bu günü özel bir değere sahiptir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Rebiülevvel ayının böyle bir olayın tarihi olması, müslümanların bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (s.a.s)’in hatırasını canlı tutmaya çalışmalarına sebep olmuştur.

  • REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
*Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan,
maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve
âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile
eyle…” denir.

*İki Rekat namaz: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

*Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son
verilir:”Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi
ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter
zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni
maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti
vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin…El Fatiha.”

*25 Kelime-i Şahadet

*101 Estağfirullah (Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve
netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü
tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

*1 Fatiha-ı Şerif

*1 Amenerrasulü

*7 Elemneşrahleke-i Şerif

*11 İhlas-ı Şerif

*1 Muavezeteyn sureleri okunur.
“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin
velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi
ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi
mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ
ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan
imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül
Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi
bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.”

*En’am suresi okunur.

Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı
arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel
ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün
olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka
okunmalıdır.

Mevlid-Kandil-mesajlari-en-guzel-kandil-mesajlari-Mevlid-Kandili-Nasil-Dualar-Okunur muhabbetim

*Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler

İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiül- evvel duası okunur.

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ KONULAR:

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NAMAZI DUA VE TESBİHLERİ

MEVLİD KANDİLİ DUASI – NİHAT HATİPOĞLU

DİNİ GÜN VE GECELER TAKVİMİ 2014-2015

 

 

 Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !